Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Certifiering
2019 Hälsocertifierades Tölö IF

För sjunde året i rad Hälsocertifierades Tölö IF 2019.

Hälsocertifieringen är en certifiering som av Fritid & Folkhälsa, Kungsbacka kommun utvecklades utifrån ett beslut om Nolltoleransprogram från Nämnden för Fritid 2008.

Hälsocertifieringens syfte är att aktiva , barn och ungdomar i föreningslivet i Kungsbacka ska kunna vara aktiva i en så trygg och hälsosam miljö som möjligt. De dokument och policys som certifieringen kräver är också ett bra verktyg för föreningen att arbeta med för att nå målet att föreningens alla medlemmar är aktiva i en trygg och hälsosam miljö.

I korthet innebär Hälsocertifieringen att exempel på följande kriterier ska uppfyllas under ett år:

  • Drogförebyggande aktiviteter
  • Ökad fokus och utbildningsplan för ledare
  • Ökad fokus på värdegrundsarbete
  • samt policys kring ovan

Under 2018 fortsätter vi arbetet med certifieringen genom olika aktiviteter i föreningen så att alla våra medlemmar ska kunna utöva fotboll i en säker, trygg och hälsosam miljö. I dokumentet nedan finns mer information kring de policys som utgör grunden för Hälsocertifieringen och under 2019. 

Hälsocertifieringen 2019, Policy och handlingsplaner Hälsocertifieringen 2019 policy och handlingsplaner.pdf »

Ansvarig Certifiering: Tomas Bäckander, foreningsutvecklare@toloif.se