Välkommen!


Välkommen till Tölö IFs hemsida!

Vill du bli medlem i Tölö IF? Klicka då här!
Kallelse till årsmöte
2017-02-02 12:52
Tölö IF kallar våra medlemmar till årsmöte på Hamravallen den 7 mars kl 19.00.

Alla medlemmar 18 år och äldre har rösträtt på årsmötet och det är viktigt att alla våra lag har flera representanter som deltar på mötet.

På årsmötet sker val av ny styrelse och övriga förtroendevalda. Dessutom presenteras styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.


Styrelsen har gjort en uppdatering av gällande föreningsstadgar och har lämnat en motion till årsmötet med förslag att godkänna dessa ändringar.


Den mest påtagliga förändringen är att rösträttsåldern sänks från 18 till 15 år.


Den fullständiga motionen kommer från 18/2 finnas tillgänglig på kansliet, tillsammans med eventuella övriga motioner.


Medlemmar som vill lämna in motion till årsmötet kan göra det till kansli@toloif.se senast 15/2.


Välkomna önskar

Styrelsen Tölö IF
Anmälan till Tölöcupen är öppen!
2017-01-29 19:33
Anmälan er redan nu för att vara garanterade en plats. Mer info på http://tolocupen.toloif.se!
God Jul & Gott Nytt År
2016-12-19 12:02
Vi vill tacka alla våra medlemmar, sponsorer och leverantörer för ett fint 2016 och önska er en riktigt avkopplande och stämningsfull jul och ett Gott Nytt År!

Under helgerna kommer vi ha stängt kansli/shop från 20/12 till 12/1. Mail läses sporadiskt under denna tid.

Juliga hälsningar // Tölö IF
Tölö IF Idrotts- och hälsocertifierad förening
2016-12-16 10:50
Vi har även i år, 2016, erhållit Idrotts- och Hälsocertifiering från Kungsbacka Kommun.

I en idrotts- och hälsocertifierad förening ska barn och ungdomar, ledare, föräldrar och andra medlemmar kunna vara aktiva i en hälsosam och trygg föreningsmiljö. Det innebär bland annat att föreningen har arbetat fram policys och tillhörande handlingsplaner och rutiner vad gäller drogförebyggande arbete, nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld samt ökad jämställdhet och mångfald.


Utbildning av ledare och ungdomar


Föreningen utbildar handledare i föreningslära och handledaren utbildar i sin tur ungdomarna i föreningen. Föreningen utbildar även sina barn- och ungdomsledare. All utbildning sker via SISU Idrottsutbildarna.


Fem certifieringsmål


Alla föreningar som vill bli certifierade ska möta upp ett antal kriterier ställda under fem mål. För att behålla certifieringen krävs att föreningen kontinuerligt arbetar med dessa mål varje år.


Certifieringsmålen är:


1. Utveckla det drogförebyggande arbetet
2. Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld
3. Ökad jämställdhet och mångfald
4. Ökad demokrati och delaktighet
5. Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare

Idrotts- och hälsocertifieringen riktar sig främst till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.i Kungsbacka kommun.


/ Tölö IF
Stöd Tölö IF, köp din Bingolott vid Ica Kvantum!
2016-12-13 13:17
Nu är det uppladdning inför Uppesittarkvällen den 23 december kl 20.00.

Vi finns utanför Ica Kvantum från 14-23 december.

Tider: 14-20 dec kl 10.00-16.00, 21-23 dec 09.00-18.00

Mer info i bifogat blad! Stöd TÖLÖ IF Köp dina Bingolotter utanför ICA.docx »

God Jul och Gott Nytt År
önskar Bingogruppen
Berit, Eva, Nisse, Ove och Georg
Nyheter från våra lag
P06, 25/02 10:40 
Dam J, 22/02 17:44 
F05, 20/02 11:45 
Herr A, 20/02 11:10 
Herr A, 17/02 18:23