Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Tölö IFs styrelse
Stående från vänster: Anne Börjesson, Lena Fryckberg, Anna Jarl, Carola Lindblad och Linda Elggren. Sittande från vänster: Stefan Kvarnlöf, Ronny Norberg och Tom Norström.
Tölö IFs styrelse 2019 består av:

Ronny Norberg, Ordförande
070-627 74 85
ronny.norberg(at)toloif.se

Lena Fryckberg, Kassör
lena.fryckberg(at)toloif.se

Stefan Kvarnlöf, Vice ordförande
070-868 74 07
stefan.kvarnlof(at)toloif.se

Anna Jarl, Ledamot
070-937 87 82

Linda Elggren, Ledamot
073-310 06 33

Anne Börjesson, Suppleant
070-512 56 42

Carola Lindblad, Suppleant
070-960 98 53

Tom Norström, Suppleant
076-048 50 42

Årsmötet 2019 var välbesökt med 55 deltagare i åldersspannet 15-86 år. Valberedningens samtliga förslag röstades enhälligt igenom. Därigenom har vi en styrelse som består av fem kvinnor och tre män! Ännu ett exempel på att Tölö IF gör skillnad.