Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Svensk Fotbolls verksamhet under Corona uppdaterad 200321
2020-03-22 17:41

Tölö IF följer Svensk fotbollsriktlinjer enligt nedan.

Det innebär att vi tillsvidare bedriver ordinarie fotbollsverksamhet som vanligt.

·        Är viktigt att inga spelare, ledare med flera som uppvisar förkylningssymptom deltar i föreningens aktiviteter eller matcher. 

·        Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning. 

·        Dela inte vattenflaska med någon annan.

  • Alla kommer ombytta till träningarna och duschar hemma.

Nästa uppdatering beräknas komma senast 25 mars.
 
 
Uppdaterat 2020-03-21 (senaste ändringar fetmarkerade)
 
Allmänt Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera utifrån deras riktlinjer. Det sker nya uppdateringar hela tiden och osäkerheten är stor, där nedan beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt. Vårt fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighets beslut, eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändras, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi utgår från rådande läge men har en organisation på plats för att kunna hantera förändringar så snabbt som det är möjligt. 
 
Förbud mot sammankomster med mer än 500 deltagare, elitfotboll, m.m. Regeringen har efter förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster med över 500 personer förbjuds. Förbudet gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa detta beslut. 

Folkhälsomyndigheten har även har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

SvFF, SEF och EFD har löpande samråd om vad myndigheternas beslut och riktlinjer innebär för det nationella serie- och cupspelet på elitnivå. Beslut och information om uppskjutna matcher, och planerad seriestart, uppdateras löpande på SvFF:s hemsida.
 
Övriga matcher i förbundstävlingar Tills vidare är utgångspunkten att övriga matcher i förbundstävlingar (i seniorfotboll div.1, dam och Ettan– div. 3, herr) ska genomföras, men samråd sker nu om det finns skäl att skjuta på seriestarten bl.a. utifrån Folkhälsomyndighetens råd den 19 mars 2020 om att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra, https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och
 
 
 
 

press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/, där SvFF avser återkomma med besked den 25 mars 2020. 

Särskild bedömning kan behöva göras för nationella tävlingar där ungdomar deltar och där resande sker, t.ex. Ligacupen. Matcherna bör spelas utan publik, där arrangörerna särskilt ska beakta ansvaret för att minimera smittspridning samt kravet att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med mer än 500 deltagare, samt även Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer (se ovan). Utan publik betyder i de aktuella fallen att funktionärer samt företrädare för myndigheter och media kommer att tillåtas närvara. 
Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.
 
Matcher i distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher När det gäller distriktstävlingar fattas beslut av berört SDF och vid föreningsarrangerade matcher (t.ex. lokala cuper) fattas beslut av resp. arrangör, men SvFF:s rekommendation är att dessa matcher tills vidare ska spelas. Tillsammans med distriktsförbunden ser dock SvFF nu över rekommendationen bl.a. utifrån Folkhälsomyndighetens råd den 19 mars 2020 om att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra, https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/, där SvFF avser återkomma med besked den 25 mars 2020.  

Matcherna bör spelas utan publik, där arrangörerna särskilt ska beakta ansvaret för att minimera smittspridning samt kravet att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med mer än 500 deltagare samt även Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer (se ovan). Undantag kan göras för anhöriga till spelare (som skjutsar etc.).

Tänk också på att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i föreningens aktiviteter eller matcher. Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

Förening bör överväga att inte delta i matcher som innebär längre resor inom landet. UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder, se https://www.regeringen.se/udsreseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/. SvFF:s skarpa rekommendation är därför att föreningar tills vidare ska avstå från utlandsresor. 

Träningsverksamhet Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat. Folkhälsomyndigheten har den 13 och 20 mars 2020 uttalat att det inte finns anledning att ställa in t.ex. fotbollsträningar, utan att det tvärtom är viktigt att dessa fysiska aktiviteter fortgår för folkhälsans skull. Träningen bör om möjligt förläggas utomhus och omklädning ske hemma. Att Folkhälsomyndigheten – främst för att undvika geografisk spridning – uppmanat lärosäten och gymnasieskolor att bedriva distansundervisning, samt rekommenderat att i skolan undvika idrottsaktiviteter som inkluderar närkontakt där det är möjligt, förändrar tills vidare inte SvFF:s rekommendation om fotbollsträning. SvFF håller sig dock noga uppdaterat om myndighetens arbete och de smittskyddskäl som ligger bakom varje rekommendation.
 
 
 
 

Det är mycket viktigt att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen, och att de som deltar även i övrigt följer myndigheterns råd kring handhygien etc. Förening bör löpande hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndigheten kommer med förändrade rekommendationer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ och beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Folkhälsomyndigheten har den 20 mars 2020 aviserat att man avser återkomma med ytterligare rekommendationer till idrottsrörelsen för fortsatt aktivering av barn och unga utan att öka smittspridningen. Vi uppmanar alla föreningar att hålla sig uppdaterade om detta. 

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder, se https://www.regeringen.se/udsreseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/. SvFF:s skarpa rekommendation är därför att föreningar tills vidare ska avstå från utlandsresor. 

Övrig förbunds- och föreningsverksamhet (utbildning, årsmöten m.m.) Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet – t.ex. årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga möten – fattas beslut av berört förbund och förening. 

SvFF:s skarpa rekommendation är att möten, som inte är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortgå, ska skjutas upp eller hållas via video- eller telefonkonferens samt att man beaktar Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Detta gäller även årsmöten, där rådande extraordinära situation motiverar avsteg från vad som är reglerat i förbunds och förenings stadgar, se mer på RF:s hemsidahttps://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Frågor kring dessa riktlinjer Varje förbund och förening har att själv förhålla sig till och fatta beslut utifrån rådande situation, där dessa riktlinjer ger vägledning. Om det finns frågor kring distriktstävlingar, vänligen kontakta ert distriktsförbund. För frågor kring förbundstävlingar och SvFF:s verksamhet, kontakta ansvarig avdelning hos SvFF.  

Nyhetsarkiv
Damlaget förstärker 2020-10-22 20:55
Stort tack!2020-10-16 14:56
Vi gratulerar2020-09-24 13:02
Bingolottomöjlighet2020-09-24 12:42
Inställd Fotografering2020-08-03 09:15
Publikfria matcher!2020-07-27 19:47
Leif Lindvall2020-07-26 22:45
Tölöcupen inställd2020-07-01 18:01
Vi gratulerar2020-06-29 21:26
Guldring upphittad2020-05-29 15:23
Ta en för Tölö IF2020-05-22 14:37
Digitala bingolotter!2020-04-14 12:17
Status Hamravallen2020-04-06 21:35
Fotografering2020-03-20 14:25
Damsektionen 20202020-01-12 10:14
God Jul & Gott Nytt År2019-12-20 01:15
Erbjudande fotbollsresa2019-11-13 17:17
Stöd Tölö IF2019-10-22 11:57
Diplomerad Förening2019-09-11 11:54
Midsommarjubileum2019-07-17 20:09
Hjärtstartare2019-06-27 14:53
Lyckat midsommarfirande!2019-06-24 11:11
2019-04-11 15:01
Historiskt årsmöte2019-03-06 13:48
Motionsfotboll 20192019-02-20 11:15
Viktiga datum 20192019-02-11 19:01
Föreningsupptakten 26/12019-02-03 18:04
Årets Tölöit 20182019-01-30 10:26
Motioner till årsmötet2019-01-29 17:30
God Jul & Gott Nytt År2018-12-21 10:50
Bilbingo / Inomhusbingo2018-08-28 08:48
Fotbollsskolan 24/82018-08-21 13:44
Bakluckeloppis 5/82018-07-30 10:43
Mycket lyckad Tölöcup2018-06-17 18:08
Planskick Hamravallen2018-05-03 11:51
Tölödagen 1 maj 20182018-04-30 22:35
Tölödagen 1 maj 20182018-04-30 22:00
Fotbollsskolan start2018-04-25 11:58
Inomhusbingo/Bilbingo2018-03-26 17:28
Tölöcupen2018-03-02 13:53
God Jul & Gott Nytt År2017-12-22 10:38
Julklappstips Tocball 2017-12-07 10:46
Klasskampen2017-10-12 17:51
Idrott hela livet2017-10-04 10:47
Bilbingo inomhus2017-09-25 10:57
Bingolotter2017-09-07 12:24
STÖLD 2017-09-01 11:54
Avtackning Benke2017-07-04 12:50
Dagens Ros2017-06-26 13:33
Vinstlotter Midsommar2017-06-26 13:11
Tölödagen-tack2017-06-11 09:50
Tölödagen 10 juni2017-06-09 08:49
50/50-lotter Tölöcupen2017-06-07 10:34
Parkering Tölöcupen2017-05-30 15:16
Fotbollsskolan2017-04-05 12:45
Rapport från årsmötet2017-03-10 10:57
Kallelse till årsmöte2017-02-02 12:52
God Jul & Gott Nytt År2016-12-19 12:02
Gräsroten 20162016-12-06 12:03
Årets lag 20162016-11-21 12:46
Kungsbackafemman 3-4/92016-08-10 10:45
Fotbollsskolan 2016-08-10 10:41
Anmälan Tölöcupen2016-04-22 21:18
Flytt av domänpekning2016-04-05 22:16
Bilbingo 20162016-04-04 18:30
Flytt av hemsida2016-03-21 16:33
Årsmötet 20162016-03-21 16:31
Kallelse till årsmöte2016-02-22 20:42